T.R.T.-reklama
Mládeže 2035/13
932 01 Veľký Meder-Ižop


Otváracia doba v pracovných dňoch od 8,00 do 17,00

Tel.:/fax: +421 (0)31 555 2031E-mail:
Reklama a tlač                                                             obchod@trt.sk                                              
Predaj  pracovných oblečení a OOPP                         trt@trt.sk                                                       

Informácie o možnostiach ubytovania                         ubytovanie@trt.sk                                   
Všeobecné info                                                             info@trt.sk